Spanielilehti

Spanieli-lehti on Suomen Spanieliliitto - Finlands Spanielförbund ry:n jäsenjulkaisu, joka ilmestyy 4 kertaa vuodessa.

Lehti toimitetaan jokaisen jäsenyhdistyksen lehdensaavalle kotimaassa asuvalle jäsenelle. Spanielikerhot voivat käyttää Spanieli-lehteä tiedottamaan omista tapahtumistaan. Monella yhdistyksellä on lisäksi oma kerholehtensä tai -tiedotteensa sekä omat internet-kotisivunsa. 

Lähetä Spanieliliiton lehteen tuleva materiaali osoitteeseen: lehti @ spanieliliitto.fi

Lehteen toivotaan valokuvia.

Vuoden 2020 materiaalit lehteen tulee toimittaa viimeistään:

nro 1/2020     10.2. mennessä

nro 2/2020     11.5. mennessä

nro 3/2020     10.8. mennessä

nro 4/2020     2.11. mennessä
 

Kaikki Spanieli-lehden saajien osoitteenmuutokset tulee tehdä oman yhdistyksen jäsensihteerille.

Ilmoita edullisesti Spanieliehdessä:  (Jäsenyhdistysten ilmoitukset ovat maksuttomia).

Edellytämme kaikissa ilmoituksissa etukäteismaksua  (kuitti ilmoitukseen mukaan).

Tilinumero: FI41 5732 0920 0696 34

Vastaava päätoimittaja: Marianne Mamia
Lehtitoimikunta: Liisa Pajala, Outiina Viertokangas, Outi Haapala
Spanielilehden taitto: Sanna Laine