Spanielilehti

Spanieli-lehti on Suomen Spanieliliitto - Finlands Spanielförbund ry:n jäsenjulkaisu, joka ilmestyy 4 kertaa vuodessa.

Lehti toimitetaan jokaisen jäsenyhdistyksen lehdensaavalle kotimaassa asuvalle jäsenelle. Spanielikerhot voivat käyttää Spanieli-lehteä tiedottamaan omista tapahtumistaan. Monella yhdistyksellä on lisäksi oma kerholehtensä tai -tiedotteensa sekä omat internet-kotisivunsa. 

Lähetä Spanieliliiton lehteen tuleva materiaali osoitteeseen: lehti @ spanieliliitto.fi

Lehteen toivotaan valokuvia.

Vuoden 2018 materiaalit lehteen tulee toimittaa viimeistään:

nro 2 / 2018  2.5. mennessä

nro 3 / 2018  1.8. mennessä

nro 4 / 2018  1.11. mennessä

Kaikki Spanieli-lehden saajien osoitteenmuutokset tulee tehdä oman yhdistyksen jäsensihteerille.

Ilmoita edullisesti Spanieliehdessä:  (Jäsenyhdistysten ilmoitukset ovat maksuttomia).

Edellytämme kaikissa ilmoituksissa etukäteismaksua  (kuitti ilmoitukseen mukaan).

Tilinumero: FI41 5732 0920 0696 34.

Vastaava päätoimittaja: Jari Parkkisenniemi

Toimitussihteeri:           Liisa Pajala

Lehtitoimikunta:            Eija Davidjuk ja Outiina Viertokangas

Spanielilehden taitto:     Sanna Laine