Pentuvälitys

Suomen Spanieliliiton alaisilla roduilla pentuvälittäjinä toimivat rotujen jalostustoimikunnista valitut  henkilöt. Tietoja pentuvälittäjistä saa jokaisen rodun kotisivuilta tai Spanieliliiton sivuilta kohdasta jalostustoimikunnat.

 

Pentua etsivän on hyvä tutustua rodun jalostuksen toimintaohjeeseen sekä jalostuksen tavoiteohjelmaan. Näistä dokumenteista saa erinomaista tietoa rodun tilasta, jalostuksesta sekä rodun käytöstä ja rotuun liittyvistä sairauksista.