Kooikerhondjien jalostusneuvottelu 25.3.2018

KOOIKERHONDJIEN JALOSTUSNEUVOTTELU

Kooikerhondjien jalostusneuvottelu pidetään Suomen Kooikerhondje ry:n vuosikokouksen yhteydessä 25.3.2018 Tuomarinkylän Vinttikoirakeskuksessa Helsingissä ( Tuomarinkyläntie 1) seuraavasti:

Klo 12 kahvit

Klo 12.30 vuosikokous ja heti sen päättymisen jälkeen jalostusneuvottelu.

Tervetuloa kaikki rodun harrastajat!